03 apr 2020

Corona-virus.

Der er aktuelt pandemi, dvs. verdensomspændende udbrud, med en ny virus indenfor Corona-virus gruppen. 

Corona-virus gruppen kendes for alm. forkølelser. Den nye type, kaldet COVID-19, kan lede til mere alvorlige symptomer, som f.eks. lungebetændelse, men sygdoms-manifestationerne spænder bredt fra mild forkølelse til, i få tilfælde, svær sygdom. Det er primært ældre over 80 år, kronisk syge voksne > 65 år, immuninkompetente samt børn med kroniske sygdomme der er i risiko for mere alvorlig sygdom.

Virussen er opstået i provinsen omkring storbyen Wuhan i Kina, men virussen har nu spredt sig til hele verden, og aktuelt er der større udbrud i mange lande i Europa, samt i USA. For at undgå yderligere smittespredning, frarådes rejser generelt og Danmarks grænser er lukkede for ikke-danskere.

Der er, som følge af smittespredning fra de ovenstående lande, primært fra Italien og Østrig, og efterfølgende smitte mellem danskere, også opstået mange tilfælde i Danmark, aktuelt er flere tusind testet positive for COVID-19, men da det primært har været de behandlingskrævende der er blevet test, formodes der at være et langt højere antal smittede i Danmark. 

Sundhedsstyrelsen og Regeringen har, for at forsinke og begrænse smitteudbruddet i Danmark, udsendt anbefaling om at vi undgår tæt kontakt med hinanden, holder afstand til hinanden og der er påbud om at undgå forsamlinger på mere end 10 personer. Overordnet set er anbefalingen at blive hjemme. Dette fordi et egentlig smitteudbrud kan betyde stor og kritisk belastning af sundhedsvæsenet såfremt vi får mange syge på en gang.

I Billund Lægeklinik vil vi følge anbefalingerne, og vil derfor ikke give håndtryk som hilsen fremover. Herudover har vi fjernet stole i venterummet, så du kan sidde med 1 m afstand til dine medpatienter. Vi booker heller ikke vores program helt op, dette for at sikre et hurtigt flow i klinikken, undgå flere i venteværelset på samme tid samt for at nedsætte ventetiden i klinikken.

Men vi fortsætter med at stå til rådighed alle hverdage indenfor åbningstiden, dog skal du altid ringe til klinikken før du møder op, også til medicin- og tidsbestilling. Som følge af, at vi forsøger at undgå smittespredning ved ovenstående tiltag samt fordi vi har brug for ekstra tid til at stå til rådighed for telefonisk rådgivning af syge, arbejder vi med nedsat kapacitet. Derfor vurderer vi i hvert enkelt tilfælde om din konsultation evt. kan udskydes til efter epidemien. Særligt ifht. patienter i risikogruppen, vurderer vi om konsultation i klinikken er nødvendig, eller om henvendelsen kan klares pr telefon, sygebesøg eller videokonsultation, som vi nu også tilbyder. Vi opfordrer dog til at fastholde årskontroller, da det er vigtigt at være velreguleret for at stå bedre imod evt. smitte med COVID-19. Børnevaccinationer anbefales også gennemført, så vi tilskynder til at forældre følger børneundersøgelserne med deres børn.

Undersøgelse for COVID-19 forbeholdes personer med symptomer på luftvejsinfektion (feber, hoste, synkesmerter, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter og hovedpine). Vi kan vælge at du blot skal testes hvis du har milde symptomer, eller vi kan sende dig til vurderingen i en af Regionens Corona-klinikker hvis du har moderate til svære symptomer. Herudover kan det overvejes at teste personer med symptomer, der udfører kritisk, samfundsvigtigt arbejde, f.eks. medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Det er vigtigt at pointere, at test og vurdering for COVID-19 IKKE foregår i almen praksis, men på akut afdelingerne på sygehusene i Regionen, hvor der er opsat særlige telte til vurdering og testning. 

Du skal derfor RINGE til klinikken hvis du har nogen af ovenstående symptomer, så vil vi vurdere om du skal have foretaget test eller/og vurdering.

Bliver du testet positiv, skal du blive hjemme, holde dig isoleret fra andre til du har været helt rask i 48 timer. Oplever du forværring i tilstanden skal du ringe til os. Hvis du bliver testet negativ, skal du også blive hjemme til du er helt rask og ligeledes ringe til os hvis du oplever forværring i tilstanden eller ikke bliver bedre.

Er du ikke akut syg, men har blot spørgsmål til Corona, test og smitte, bedes du ringe på Sundhedsstyrelsens hotline 70200233, og IKKE til klinikken, da vi er pressede med at håndtere syge.

Du kan følge med på https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Nyheden er senest opdateret den 26. april 2020