23 jan 2020

Corona-virus.

Der er aktuelt pandemi, dvs. verdensomspændende udbrud, med en ny virus indenfor Corona-virus gruppen. 

Corona-virus gruppen kendes for alm. forkølelser. Den nye type, kaldet COVID-19, kan lede til mere alvorlige symptomer, som f.eks. lungebetændelse, men sygdoms-manifestationerne spænder bredt fra mild forkølelse til, i få tilfælde, svær sygdom. Det er primært ældre over 80 år, kronisk syge voksne > 65 år samt børn med kroniske sygdomme der er i risiko for mere alvorlig sygdom.

Virussen er opstået i provinsen omkring storbyen Wuhan i Kina, og den største spredning ses fortsat her. Men virussen har nu spredt sig til hele verden, og aktuelt er der større udbrud i mange lande i Europa, herunder Italien, Østrig, Frankrig og Spanien.  Rejsende fra disse områder kan være i risiko for smitte, eller for at bringe smitten til andre lande. Derfor frarådes rejser generelt og Danmarks grænser er lukkede for ikke-danskere.

Der er, som følge af smittespredning fra de ovenstående lande, primært fra Italien og Østrig, og efterfølgende smitte mellem danskere, også opstået mange tilfælde i Danmark, aktuelt over 1000. Derfor vurderes risikoen for et egentligt smitteudbrud, epidemi, i Danmark som meget høj.

Sundhedsstyrelsen og Regeringen har, i forsøg på forsinke et egentligt smitteudbrud i Danmark, udsendt anbefaling om at vi f.eks. undgår håndtryk og kindkys og er påpasselige når vi opholder os i det offentlige rum. Der er udsendt anbefalinger om at lukke skoler, daginstitutioner, uddannelses-institutioner og arbejdspladser, og der er påbud om at undgå forsamlinger på mere end 10 personer. Overordnet set er anbefalingen at blive hjemme. Dette fordi et egentlig smitteudbrud kan få store samfundsmæssige konsekvenser med bl.a. stor og kritisk belastning af sundhedsvæsenet såfremt vi får mange syge på en gang.

I Billund Lægeklinik vil vi følge anbefalingerne, og vil derfor ikke give håndtryk som hilsen fremover. Herudover har vi fjernet stole i venterummet, så du kan sidde med 1 m afstand til dine medpatienter. Vi har heller ikke booket vores program helt op, dette for at sikre et hurtigt flow i klinikken og undgå ventetid. Vi fortsætter uændret med konsultationer, det eneste forbehold er, at patienter med kroniske sygdomme bør overveje om konsultation i klinikken er nødvendig, eller om henvendelsen kan klares pr telefon eller videokonsultation, som vi nu også tilbyder. Vi opfordrer dog til at fastholde årskontroller, da det er vigtigt at være velreguleret for at stå bedre imod, i tilfælde af smitte med COVID-19. Børnevaccinationer anbefales også gennemført, så vi tilskynder til at forældre følger børneundersøgelserne med deres børn.

Undersøgelse for COVID-19 forbeholdes personer med moderat til svære symptomer på luftvejsinfektion (feber, hoste, synkesmerter, vejrtrækningsbesvær), hvor indlæggelse kan være aktuelt. Herudover kan det overvejes at teste patienter i risikogruppen ved moderate symptomer samt personer der udføre kritisk, samfundsvigtigt arbejde, f.eks. medarbejdere i sundhedsvæsenet, ved let til moderat sygdom. ALLE andre med symptomer skal IKKE testes, da det ikke har nogen konsekvens for behandlingen, men skal BLIVE hjemme til de er raske.

Undersøgelse foregår IKKE i almen praksis, men på akut afdelingerne på sygehusene i Regionen, hvor der er opsat særlige telte til vurdering og testning.

Har du derfor alvorlige symptomer, skal du RINGE til klinikken, så vil vi vurdere om du skal indlægges til test og vurdering.

Er du ikke akut syg, men har blot spørgsmål til Corona, test og smitte, bedes du ringe på Sundhedsstyrelsens hotline 70200233, og IKKE til klinikken, da vi er pressede med at håndtere syge.

Du kan følge med på https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Nyheden er senest opdateret den 20. marts 2020