Ole Kirks Vej 91 - 7190 Billund
Ring til os: 75332353

Om klinikken

Om klinikken

Om klinikken

PGA EKSTRAORDINÆR TRAVLHED TILBYDER VI ENDNU IKKE COVID-VACCINATION - DUE TO BUSINESS, WE DO NOT YET OFFER COVID-VACCINATION!

NYHED pr. 1.12.2021: Vi er flyttet til vores nye lokaler på Ole Kirks Vej 91. Vi glæder os til at vise dem frem :-)

Klinikken er en kompagniskabspraksis som ejes og drives af Jeanette N Fischer, Camilla Bianca og Anabel Ameal, som alle er speciallæger i almen medicin.

Lægerne suppleres af to højt kvalificerede konsultationssygeplejersker og en bioanalytiker samt 2 dygtige lægesekretærer. Yngre læger under basisuddannelse eller speciallægeuddannelse vil også i perioder have ansættelse i klinikken. Du vil også kunne møde medicinstuderende få uger om året.

Vi er netop flyttet i moderne og lyse kliniklokaler på Ole Kirks Vej i centrum af Billund. Der bliver fortsat bygget i området, så vi beklager hvis adgangsforholdene kan være lidt vanskelige over vinteren. Der er/bliver parkeringspladser helt tæt på.

Både ejere og ansatte deltager løbende i praksisrelevant efteruddannelse, kurser og projekter til gavn for patientbehandlingen.

Klinikken er akkrediteret af Sundhedsstyrelsen i september 2017. Det betyder, at vi lever op til en række standarder vedr. arbejdsgange, patientsikkerhed og kvalitet.

Tilfreds?
Hvis ja, så sig det gerne til andre.
Hvis nej, så sig det til os. Det giver os muligheden for at hjælpe, ændre og rette op på evt. misforståelser.

Telefon

75332353

Åbningstider

Mandag
8.00 - 16.00
Tirsdag
8.00 - 17.00
Onsdag
8.00 - 16.00
Torsdag
8.00 - 16.00
Fredag
8.00 - 12.00 / 8.00 - 16.00

Telefontider

Mandag
8.00 - 12.00 og 13.00-14.00
Tirsdag
8.00 - 12.00
Onsdag
8.00 - 12.00
Torsdag
8.00 - 12.00
Fredag
8.00 - 11.30
Mandag til fredag
Bemærk telefontiden mellem kl. 8 og 9 er forbeholdt akutte henvendelser

Konsultation

Der er afsat tid til telefonkonsultation med lægerne hver dag over middag. Det er en visiteret telefontid, du kan derfor ikke ringe direkte til lægen. Sekretæren tager imod alle opringninger og løser de fleste problemstillinger. Hvis lægesamtale vurderes nødvendig, ringer lægen tilbage til dig i tidsrummet afsat til telefonkonsultation.

Du kan komme i kontakt med klinikken i hele åbningstiden, men sekretæren har telefontid mandag til torsdag kl. 8.00-12.00, fredag kl. 8.00-11.30 samt mandag kl. 13.00-14.00. Obs! Tidsrummet mellem kl. 8.00-9.00 bedes reserveret til akutte henvendelser, mens alm. tidsbestilling og evt. medicinbestilling kan gøres efter kl. 9.00. 

I de tidsrum i klinikkens åbningstid hvor der ikke er telefontid, vil der, ved akut behov for lægehjælp eller ved uopsættelig medicinbestilling, være mulighed for at trykke sig igennem til et ”bag-om-nummer” og komme i kontakt med sekretæren.

Vi opfordrer til at man, så vidt det er muligt, benytter vores selvbetjeningsløsning www.laegevejen.dk eller app’en ”Min Læge” mht. tidsbestilling, medicinbestilling, korte spørgsmål og prøvesvar mv. 

VIGTIGT! Vær opmærksom på at du SKAL være tilmeldt Lægevejen.dk via klinikken med oprettelse af bruger/adgangskode for at du kan kommunikere elektronisk med klinikken - og for at app'en "Min Læge" virker optimalt.

Oprettelse til "Lægevejen.dk": Du kan bede om at få oprettet dig som bruger til "Lægevejen.dk" ved dit næste besøg i klinikken - og når du er tilmeldt denne kan du så downloade "Min Læge"-app på SmartPhone eller Iphone. "Min Læge"-app kan du finde i app-store.  OBS! Har du kun oprettet dig som bruger i "Min Læge"-app. og IKKE er tilmeldt på  "Lægevejen.dk", oplever vi at systemerne ikke altid fungerer korrekt.

Konsultation foregår KUN efter aftale.

Der er afsat 15 minutter til hver konsultation. Denne tid omfatter også efterarbejdet med journalføring, medicinbestilling og andet i forlængelse af din konsultation. Vi vil gerne hjælpe dig med ALLE dine problemstillinger, men af hensyn til tidsplanen kan der ikke presses mange problemstillinger ind i én konsultation. Det giver dels dårligere behandling og journalføring, samt at tidsplanen nemt kan skride for de kommende patienter. Du vil derfor opleve at vi beder dig komme igen en anden dag, hvis du har mange ting på programmet.

I Billund Lægeklinik er sygeplejerskerne uddannet til at tage sig af en lang række problemstillinger, lige fra kroniker kontrol, akutte infektioner, akutte skader, nogle børne-og svangre undersøgelser til udslæt og øreproblemer. Derfor vil du i mange tilfælde få opfyldt dit behov for vurdering ved en sygeplejerskekonsultation.

Du vil naturligvis altid kunne ønske en konsultation hos en bestemt læge eller sygeplejerske, men det er sekretæren der i sidste ende afgør hvem du kommer ind til, for at vi kan hjælpe alle bedst muligt inden for kortest tid.

Vores kalender er opdelt med ”akutte” og almindelige konsultationstider hos både læger og sygeplejersker hver dag. Der kan være ventetid på almindelige konsultationstider, mens der dagligt er ledige ”akutte” konsultationstider. Ved behov for at blive tilset hurtigt, kan der gives en "akut tid” ved telefonisk henvendelse samme dag. En "akut-tid" er udelukkende beregnet til den aktuelle problemstilling. Ved akutte tilstande, kan du som udgangspunkt ikke ønske at komme ind til en bestemt læge eller sygeplejerske.

Tilstande der vurderes ikke at skulle ses akut/samme dag, kan gives frem i tid. Dette kan gøres ved online-bestilling eller via telefon. Vi prøver altid på at hjælpe alle, men der vil være en visitering i forhold til hvor akut eller alvorlig en problemstilling der drejer sig om, og hvor mange tider der er tilbage på de enkelte dage.

Da det er sekretæren der styrer vores kalender, vil hun spørge dig om dit ønske/problemstilling; dette for at vi bruger hinandens tid bedst muligt.

Hav altid dit sygesikringskort med og registrer dig ved vores ankomstskærm på skranken når du kommer.

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. En anden kan få gavn af din tid.

Vær opmærksom på, at ikke alle vores ledige tider er udbudt til online-booking, så du kan opleve længere ventetid ved online-booking end hvis du ringer i klinikken.

 

Du kan kontakte lægerne og sygeplejerskerne via e-konsultation under selvbetjening. Der er plads til korte spørgsmål samt svar på blodprøver, røntgensvar mv. Du kan forvente svar indenfor 5 hverdage, men vi tilstræber at give hurtigt svar indenfor få dage. E-konsultation egner sig ikke til henvendelser angående akut sygdom.

Prøvesvar og forespørgsler til læge eller sygeplejerske skal så vidt muligt foregå ved almindelig konsultation eller her via vores hjemmeside som e-konsultation, fremfor pr telefon. Du kan oprette dig som bruger på www.laegevejen.dk  ved at kontakte vores sekretær for brugernavn og adgangskode. Her på siden kan du fremover nemt finde link til selvbetjeningsfunktionen.

 

Vi har nu mulighed for at tilbyde konsultation via video. For at du kan benytte løsningen, skal du downloade app'en MinLæge til din smartphone eller lign. device, da du får adgang til videokonsultationen gennem MinLæge.

Vi forbeholder os ret til at vurdere om din henvendelse er egnet til video konsultation. Er det tilfældet, vil du blive booket til en tid i klinikken som du plejer. Vi besvarer ikke ønske om videokonsultation i MinLæge uden en forudgående aftale indgået pr. telefon eller mail med os.

Når din tid nærmer sig, skal du logge på MinLæge og vælge videokonsultation, så kan du sætte dig i kø i det virtuelle venteværelse, og vi vil besvare opkaldet efter tur.

Vi har ikke mulighed for at behandle mere end én problemstilling ved en videokonsultation.

Da vi har med syge mennesker at gøre, er det ikke alt, der kan planlægges på forhånd. Det kan medføre, at der kan være mange mennesker i venteværelset, eller/og der kan være ventetid på din konsultation.

I øjeblikket er venteværelset indrettet med afstand mellem stolene, og læsestof og anden underholdning er fjernet som følge af COVID-19. Vi ser gerne at I hjælper med at holde afstand til os og hinanden.

Billund Lægeklinik har et antal patienter sv.t. en praksis med 3 faste læger. Aktuelt er vi 4 faste læger og derfor har vi valgt at åbne for tilgang pr. 1.6.2021.

I perioder kan du opleve længere ventetid på at få en tid hos en af os, det gælder særligt i perioder hvor vi afvikler ferie, dvs. omkring vinterferie uge 7, påske, sommer, efterårsferie uge 42 og jul. Herudover når vi er mindre bemandede pga kurser.

Praktisk information

Recepter på fast medicin kan fornyes ved konsultation, via hjemmesiden eller ved telefonisk henvendelse.

Da der kan være ventetid på telefonen, anbefaler vi, at anmodning om receptfornyelse fortrinsvis sker via hjemmesiden eller når du alligevel er til konsultation i klinikken.

Går du til fast kontrol på sygehuset eller ved en speciallæge , skal du have recepter på medicin vedrørende det forløb fornyet på det ambulatorium eller ved den speciallæge, hvor du følges.

Får du fast medicin, vil vi altid bede dig komme til mindst én årlig konsultation, så vi kan sikre os at du fortsat skal have medicinen, at doseringen er korrekt og at du ikke har udviklet bivirkninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin skal fornyes ved konsultation. Recept på stærk smertestillende medicin skal ligeledes bestilles pr konsultation mindst en gang om året. Herudover skal der foreligge en klar behandlingsplan i journalen.

Det er derfor ikke muligt at bestille angstdæmpende medicin eller sovemedicin hos sekretæren eller over lægevejen.dk. For stærk smertestillende medicin gælder, at det skal bestilles ved fremmøde 2 gange årligt, i mellem disse konsultationer kan det bestilles pr telefon såfremt behandlingsplanen følges.

Vær opmærksom på, at behandling med de pågældende midler kan føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.

Vi har fokus på udskrivning af smertestillende som f.eks. panodil, ipren, ibuprofen og lignende midler.

Som udgangspunkt skal der være en god begrundelse for at ovenstående medicin skal ordineres som fast medicin.

Vi tilstræber derfor at smertestillende medicin i denne kategori kun benyttes efter behov i kortere perioder. Dette kan betyde at vi er mere strikse med udskrivning af den type smertestillende medicin.

Særligt er vi opmærksomme på gruppen af medicin der hører under NSAID - f.eks. ipren, ibuprofen og bonyl. Den type medicin har hyppige bivirkninger, nogle potentielt alvorlige, og risikoen for dette er højere jo højere din alder er og/eller hvis du samtidig får anden medicin og/eller har kroniske sygdomme.

Vi udskriver derfor primært NSAID til kort behandling og til særlige lidelser hvor NSAID er at foretrække - f.eks. menstruationssmerter, led-og muskelsmerter som følge af skade/overbelastning, gigtsmerter samt smerter ved galde-og nyresten.

Hvis du får anden medicin eller/og din alder er over 65 år, kan det være at vi foreslår en anden type smertestillende behandling til dig.

Vi tilbyder rejsevaccination i klinikken og har normalt de mest almindelige vacciner på lager.

Vi gør opmærksom på at konsultationer vedrørende rejsevaccination er egen betaling, det dækkes altså ikke af sygesikringen.

Ved ønske om rejsevaccination skal du gøre dig følgende klart inden du kontakter os:

 • Rejsemål og varighed. Ved flere rejsemål angives varigheden af alle de enkelte ophold
 • Rejsetype (Forretningsrejse til storby eller storbyferie/ arrangeret turistrejse med dagsudflugter/ individuel rejse fx rygsækrejse/ familiebesøg i oprindelsesland/ udstationering)
 • Særlige risici (Dårlige hygiejniske forhold/ tæt kontakt med lokalbefolkningen/ længerevarende kontakt med lokalbefolkningen/ seksuel kontakt med lokalbefolkningen/ tæt kontakt med lokale dyr/ trekkingtur med ophold i landområder/ trekkingtur med ophold i skovområder).

Du kan herefter bestille en tid hos sygeplejerske Henriette Lindbæk for planlægning af vaccinationsforløbet, eller du kan skrive til hende via lægevejen.dk og få råd om vaccinationsforløbet ad den vej.

En konsultation vedrørende rejsevaccination koster 350 kr for første konsultation og 150 kr for de efterfølgende konsultationer. Herudover betales for de enkelte vacciner, men oftest vil vi bestille dem til dig, så du kan afhente dem og betale på apoteket og medbringe dem til konsultationen.

Se prisen på rejsevaccinationer under sektionen priser

Børnevaccinationsprogrammet:


3 måneder
DiTeKiPolHib1 + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

5 måneder
DiTeKiPolHib2  + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

12 måneder
DiTeKiPolHib3 + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

15 måneder
MFR 1 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde) 

4 år
MFR 2 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde) 

5 år
DiTeKiPol (Difteri-stivkrampe-kighoste-polio)

12 år
HPV vaccination for piger og for drenge fyldt 12 år efter 1. juli 2019. Gives som 2 injektioner med 4-6 måneders mellemrum.

Fra 1. februar 2020 til 31. december 2021 er tilbuddet om gratis HPV vaccination også gældende for drenge født i 2006 og første halvår af 2007

 

Børnevaccinationer er gratis, betales af sygesikringen

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, som patient, indsamler og behandler Billund Lægeklinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Billund Lægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Billund Lægeklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar ), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af speciallægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Ved tolkebistand udveksles oplysninger med sikkerhedsgodkendt tolkebureau efter aftale med Region Midt.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge- huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al- mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær- ligt kap.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens forudgående samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. Novax A/S

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hent privatlivspolitikken som PDF her

Klinikkens læger holder så vidt muligt ferie på skift, så klinikken er sjældent lukket i ferier og omkring helligdage.

Der kan forekomme hele eller halve lukkedage i forbindelse med kurser og møder.

Vi har fredags-vagtring med byens øvrige læger. Dvs. at vi dækker lægefunktionen for hele byens læger fra 12-16 på 3 fredage for hver 5 fredage. De øvrige 2 fredage lukker klinikken kl. 12.00.

På lukkedage og korte fredage henvises til:

 • Lægerne Kløvervej 10 C, Kløvervej 10 C, 7190 Billund, 75331318

 

Efter kl 16 og i weekender/helligdage henvises til lægevagten på tlf. 70110707.

På følgende links kan du finde relevant information om sygdomme, vaccinationer, medicin, kommunale sundhedstilbud, idrætsskader samt vejledning vedr. klagesager.

https://www.sundhed.dk/ 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/
https://www.ssi.dk/vaccinationer
http://billundkommune.dk/
http://min.medicin.dk/
https://sportnetdoc.dk/
https://stpk.dk/

Priser

Nogle gange skal man selv betale for at gå til lægen, idet der i visse tilfælde og for visse ydelser, ikke er tilskud fra Sygesikringen.

Du har mulighed for at betale på Mobile Pay i klinikken, alternativt kan du betale kontant eller få en regning med mhb. bankoverførsel. Vi opkræver rykkere ved manglende betaling.

Vigtigt ifbm. kørekort
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du huske at medbringe væsker så du kan tage dem af.

YDELSE PRIS
Konsultation sygesikringsgruppe 2 200 kr
Kørekortsattest - (Foto ikke længere nødvendigt at medbringe til konsultationen) 400 kr
Medicinpas 250 kr
Handicapskilt-attest  350 kr
   
Udskrift af journal-materiale  1. gang gratis - Medbring nyt USB i original indpakning - Derefter pålagt gebyr fra 250 kr. 
Attest ved afbestilling af rejse (fp910) 707 kr
Attest ved sygemelding eksamen 350 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Sygemelding betalt af arbejdsgiver 500 kr
Sygemelding betalt af arbejdsgiver, akut samme dag 750 kr
Friattest, pr påbegyndt 15 minutter 350 kr
Friattest Forsvaret 625 kr
1. konsultation ifbm rejsevaccination 350 kr
Efterfølgende konsultationer ifbm rejsevaccination 150 kr
Influenza-vaccination patienter under 65 år - selvbetalere 200 kr
Hepatitis A,både børn og voksne 225 kr
Hepatitis B, både børn og voksne 225 kr
Hepatitis A+B, voksne 550 kr
Hepatitis A+B, børn 300 kr
Stivkrampe/difteri på anmodning (eksl. vacc. gebyr som er 150 kr.) 160 kr

 

Priser på forsikringsattester

ATTEST  PRIS
FP220, Blodtryks- og lipidattest 1000 kr
FP300, Begyndelsesattest 1200 kr
FP360, Statusattest til forsikring, nakke-og hals 1200 kr
FP401, Lægeattest vedr. nedsat erhvervsevne 1200 kr
FP410, Funktionsattest 1200 kr
FP420, Funktionsattest - Bryst og lænderyg 1200 kr
FP430, Funktionsattest - Skulder, overarm og albue 1200 kr
FP440, Funktionsattest - Underarm og håndled 1200 kr
FP450, Funktionsattest - Fingre 1200 kr
FP460, Funktionsattest - Hofte og lår 1200 kr
FP470, Funktionsattest - Knæ 1200 kr
FP480, Funktionsattest - Fod og underben 1200 kr
FP490, Funktionsattest - Tæer, mellemfod og fodrod 1200 kr
FP610, Lægens svar 500 kr
HIV antistoftest 700 kr
   

Lægevejen

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsning, Lægevejen.dk, hvor der er mulighed for:

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen eller sygeplejersken til personlig konsultation. NB! I øjeblikket er dette ikke muligt - grundet COVID-19 epidemien ser vi os nødsaget til at visitere ALLE henvendelser telefonisk for ikke at risikere smittespredning i klinikken.
Det er IKKE muligt at bestille tid til udfyldelse af attester, da der skal afsættes forskellig tid afhængig af hvilken attest det drejer sig om. Ring i stedet.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage, oftest før.
Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.

Receptfornyelse
Du kan anmode lægen om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin

Du kan få brugernavn og adgangskode til www.laegevejen.dk hos sekretæren ved dit næste besøg i klinikken. 

Mød os

Jeanette Nørholm Fischer Jeanette Nørholm Fischer

Jeanette Nørholm Fischer

Læge

Kandidat fra Syddansk Universitet Odense 2003

Speciallæge i Almen Medicin 2013, praktiserende læge siden 2013.

Ejer af Billund Lægeklinik.


Født 1976. Bor i Billund med mand, børn og hunde.

Læs mere →
Camilla Bianca Camilla Bianca

Camilla Bianca

Læge

Kandidat fra Københavns Universitet 2011

Speciallæge i Almen Medicin 2020, praktiserende læge siden september 2021.

Ejer af Billund Lægeklinik

Født 1984. Bor i Bredsten med mand, børn, hunde, høns oa.

Læs mere →
Anabel Ameal Anabel Ameal

Anabel Ameal

Læge

Kandidat fra Madrid Universitet 1998

Speciallæge i Almen Medicin 2003, praktiserende læge siden 2019.

Ejer af Billund Lægeklinik

Født 1971. Bor i Billund med mand og børn

Læs mere →
Maiken Kajberg-Henningsen Maiken Kajberg-Henningsen

Maiken Kajberg-Henningsen

Læge

Kandidat fra Århus Universitet 2018

Ansat i introduktionsstilling i Billund Lægeklinik fra 1. september 2021 til 28. februar 2022.

Født 1986. Bor i Østbirk med mand og børn.

Læs mere →
Henriette Toftgaard Lindbæk Henriette Toftgaard Lindbæk

Henriette Toftgaard Lindbæk

Sygeplejerske

Uddannet fra Vejle Sygeplejeskole 1995

Konsultations-sygeplejerske i almen praksis siden 2011

Født 1971. Bor i Randbøl med mand, børn og hund.

Læs mere →
Stine Landbo Stine Landbo

Stine Landbo

Sygeplejerske

Uddannet fra Vejle Sygeplejeskole 2004

Konsultations-sygeplejerske i almen praksis siden 2013

Født 1976. Bor i Billund med mand og børn.

Læs mere →
Lene Juul Hansen Lene Juul Hansen

Lene Juul Hansen

Bioanalytiker

Uddannet Vejle Sygehus 2001

Bioanalytiker i Billund Lægeklinik fra september 2019

Født 1975. Bor i Billund med 3 børn og delehund.

Læs mere →
Anita Refshøj Anita Refshøj

Anita Refshøj

Lægesekretær

Uddannet ved Kolding Sygehus 2003

Lægesekretær i almen praksis siden 2013

Født 1970. Bor i Grindsted med mand og hund.

Læs mere →
Vibeke Højgaard Vejs Vibeke Højgaard Vejs

Vibeke Højgaard Vejs

Lægesekretær

Uddannet ved Kolding Sygehus 2002

Ansat i Billund Lægeklinik 1. november 2019

Født 1971. Bor i Grindsted med mand og børn.

Læs mere →

Nyheder

Find os

Adresse

Billund Lægeklinik
Ole Kirks Vej 91
7190 Billund
Telefon 75332353

Det er muligt at kontakte klinikken via e-mailkonsultation.

Du kan tilmelde dig denne funktion ved at få brugernavn og adgangskode hos sekretæren.

Det er desværre ikke muligt at kontakte klinikken via almindelig e-mail.

Kort

Link til Google maps her