Ole Kirks Vej 91 - 7190 Billund
Kontakt os: 75332353

Om klinikken

Om klinikken

Om klinikken

BEMÆRK: I ugerne 28-30 har vi ændret telefontid pga sommerferie. I de uger er telefonen åben fra 8-12 mandag - torsdag og 8-11.30 fredag. Receptionen lukker alle dage kl 14.00.

AF HENSYN TIL FLOWET I KLINIKKEN, BEDER VI OM AT ALLE OPKALD VEDR. ØNSKE OM AKUT TID SAMME DAG, GØRES I TIDSRUMMET MELLEM KL. 8.00-10.00

Klinikken er en kompagniskabspraksis som ejes og drives af Jeanette N Fischer, Camilla Bianca og Anabel Ameal, som alle er speciallæger i almen medicin. I klinikken er også en ansat speciallæge i almen medicin, Zhanna Sandager Pedersen. Yngre læger under basisuddannelse eller speciallægeuddannelse har også ansættelser i klinikken. Aktuelt har vi 2 læger i deres efteruddannelses-forløb, Mikkel Junge Pedersen og Hiba Alahmedi.

Lægerne suppleres af en praksismanager, tre højt kvalificerede konsultationssygeplejersker, en praksis-assistent samt to dygtige lægesekretærer. Vi er også hjulpet af et fast hold af 5 medicinstuderende, som dækker funktionen som laboratorieassistent 3 dage om ugen: MANDAGE, ONSDAGE OG TORSDAGE.

Vi holder til i moderne og lyse kliniklokaler på Ole Kirks Vej i centrum af Billund. Der er parkeringspladser helt tæt på. Disse pladser reguleres af Park-Zone. Du må parkere gratis i 2 timer, når du har registreret din bil ved standeren i klinikken.

Både ejere og ansatte deltager løbende i praksisrelevant efteruddannelse, kurser og projekter til gavn for patientbehandlingen.

Klinikken er akkrediteret af Sundhedsstyrelsen i september 2017. Det betyder, at vi lever op til en række standarder vedr. arbejdsgange, patientsikkerhed og kvalitet. Siden 2017 har vi deltaget i obligatorisk aktivitet i klynger med andre lægehuse, hvor vi løbende sikrer kvaliteten i praksis.

Vi har aktuelt lukket for tilgang af nye patienter.

Tilfreds?
Hvis ja, så sig det gerne til andre.
Hvis nej, så sig det til os. Det giver os muligheden for at hjælpe, ændre og rette op på evt. misforståelser.

Telefon

75332353

Åbningstider

Mandag
8.00 - 16.00
Tirsdag
8.00 - 17.00
Onsdag
8.00 - 16.00
Torsdag
8.00 - 16.00
Fredag
8.00 - 12.00 / 8.00 - 16.00

Telefontider

Mandag til fredag
Bemærk telefontiden mellem kl. 8 og 9 er forbeholdt akutte henvendelser
Mandag
8.00 - 12.00 og 13.00-15.00
Tirsdag
8.00 - 12.00 og 13.00-15.00
Onsdag
8.00 - 12.00 og 13.00-14.00
Torsdag
8.00 - 12.00 og 13.00-14.00
Fredag
8.00-11.30

Konsultation

Der er afsat tid til telefonkonsultation med lægerne hver dag over middag. Det er en visiteret telefontid, du kan derfor ikke ringe direkte til lægen. Sekretæren tager imod alle opringninger og løser de fleste problemstillinger. Hvis der behov for en lægesamtale, ringer lægen tilbage til dig i tidsrummet afsat til telefonkonsultation.

Du kan komme i kontakt med klinikken i hele åbningstiden, men sekretæren har telefontid mandag til torsdag kl. 8.00-12.00, fredag kl. 8.00-11.30 samt mandag og tirsdag kl. 13.00-15.00 og 13.00-14.00 onsdag og torsdag.

Obs! Tidsrummet mellem kl. 8.00-9.00 bedes reserveret til akutte henvendelser, mens alm. tidsbestilling og evt. medicinbestilling kan gøres efter kl. 9.00. 

I de tidsrum i klinikkens åbningstid hvor der ikke er telefontid, vil der, ved akut behov for lægehjælp eller ved uopsættelig medicinbestilling, være mulighed for at trykke sig igennem til et ”bag-om-nummer” og komme i kontakt med sekretæren.

Vi opfordrer til at man, så vidt det er muligt, benytter vores selvbetjeningsløsning www.laegevejen.dk eller app’en ”Min Læge” mht. tidsbestilling, medicinbestilling, korte spørgsmål og prøvesvar mv. Se mere under "E-mailkonsultation". 

Konsultation foregår KUN efter aftale.

Der er afsat 15 minutter til hver konsultation. Denne tid omfatter også efterarbejdet med journalføring, medicinbestilling og andet i forlængelse af din konsultation. Selvom vi gerne vil hjælpe dig med alle dine problemstilinger, kan du derfor opleve at vi beder dig komme igen en anden dag, hvis du har mange ting på programmet. Dette for at tidsplanen ikke skrider for de næste patienter.

I Billund Lægeklinik er sygeplejerskerne uddannet til at tage sig af en lang række problemstillinger, og de superviseres dagligt af lægerne. Derfor vil du i mange tilfælde få opfyldt dit behov for vurdering ved en sygeplejerskekonsultation.

Vi tilstræber at du bliver tilknyttet et fast læge-sygeplejerske team, så du ser de samme ansigter når du besøger os. Det er sekretæren der i sidste ende afgør om din problemstilling hører til hos sygeplejersken eller lægen, dette for at vi kan hjælpe alle bedst muligt inden for kortest tid. Derfor vil hun stille uddybende spørgsmål til din problemstilling.

Vores kalender er opdelt med ”akutte” og almindelige konsultationstider hos både læger og sygeplejersker hver dag. Det er som udgangspunkt én læge og én sygeplejerske der har akutsøjle på dagen. Der kan være ventetid på almindelige konsultationstider, mens der dagligt er ledige ”akutte” konsultationstider, og nogle eftermiddage kan vi også tilbyde konsultation efter "tid-samme-dag" konceptet, disse fordeles efter kl 10.30 hvis der er overload af akutte tider i kalenderen på dagen. Ved akutte tilstande, kan du ikke ønske at komme ind til en bestemt læge eller sygeplejerske.

Tilstande der vurderes ikke at skulle ses akut/samme dag, kan også bookes online. Vær opmærksom på, at ikke alle vores ledige tider er tilgængelige for online-booking, så der kan være flere muligheder end der fremgår online.

Hav altid dit sygesikringskort med og registrer dig ved vores ankomstskærm ved skranken når du kommer.

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. En anden kan få gavn af din tid.

 

Du kan kontakte lægerne og sygeplejerskerne via e-konsultation under selvbetjening. Der er plads til korte spørgsmål samt svar på blodprøver, røntgensvar mv. Du kan forvente svar indenfor 5 hverdage, men vi tilstræber at give hurtigt svar indenfor få dage. E-konsultation egner sig ikke til henvendelser angående akut sygdom.

Prøvesvar og forespørgsler til læge eller sygeplejerske skal så vidt muligt foregå ved almindelig konsultation eller her via vores hjemmeside som e-konsultation, fremfor pr telefon.

VIGTIGT! Vær opmærksom på at du SKAL være tilmeldt Lægevejen.dk via klinikken med oprettelse af bruger/adgangskode for at du kan kommunikere elektronisk med klinikken - og for at app'en "Min Læge" virker optimalt.

Oprettelse til "Lægevejen.dk": Du kan bede om at få oprettet dig som bruger til "Lægevejen.dk" ved dit næste besøg i klinikken - og når du er tilmeldt denne kan du downloade "Min Læge"-app på SmartPhone eller Iphone. "Min Læge"-app kan du finde i app-store.  OBS! Har du kun oprettet dig som bruger i "Min Læge"-app. og IKKE er tilmeldt på  "Lægevejen.dk", oplever vi at systemerne ikke altid fungerer korrekt.

 

Vi har nu mulighed for at tilbyde konsultation via video. For at du kan benytte løsningen, skal du downloade app'en MinLæge til din smartphone eller lign. device, da du får adgang til videokonsultationen gennem MinLæge.

Vi forbeholder os ret til at vurdere om din henvendelse er egnet til video konsultation. Er det tilfældet, vil du blive booket til en tid i klinikken som du plejer. Vi besvarer ikke ønske om videokonsultation i MinLæge uden en forudgående aftale indgået pr. telefon eller mail med os.

Når din tid nærmer sig, skal du logge på MinLæge og vælge videokonsultation, så kan du sætte dig i kø i det virtuelle venteværelse, og vi vil besvare opkaldet efter tur.

Vi har ikke mulighed for at behandle mere end én problemstilling ved en videokonsultation.

Da vi har med syge mennesker at gøre, er det ikke alt, der kan planlægges på forhånd. Det kan medføre, at der kan være mange mennesker i venteværelset, eller/og der kan være ventetid på din konsultation.

Billund Lægeklinik har et antal patienter sv.t. en praksis med 4 faste læger. Vi har selektivt lukket for tilgang, hvilket betyder at vi udelukkende har åbent for tilflyttere til 7190 Billund, og for beboere i 7190 Billund der ønsker at skifte til os.

I perioder kan du opleve længere ventetid på at få en tid hos en af os, det gælder særligt i perioder hvor vi afvikler ferie, dvs. omkring vinterferie uge 7, påske, sommerperioden, efterårsferie uge 42 og jul. Herudover når vi er mindre bemandede pga kurser.

Praktisk information

Recepter på fast medicin kan fornyes ved konsultation, via hjemmesiden, ved telefonisk henvendelse eller via "min medicin".

Da der kan være ventetid på telefonen, anbefaler vi, at anmodning om receptfornyelse fortrinsvis sker via hjemmesiden eller "Min Medicin" eller når du alligevel er til konsultation i klinikken.

Går du til fast kontrol på sygehuset eller ved en speciallæge , skal du have recepter på medicin vedrørende det forløb fornyet på det ambulatorium eller ved den speciallæge, hvor du følges.

Får du fast medicin, vil vi altid bede dig komme til mindst én årlig konsultation, så vi kan sikre os at du fortsat skal have medicinen, at doseringen er korrekt og at du ikke har udviklet bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen har landsdækkende indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin, stærk smertestillende medicin og centralstimulerende midler (medicin til behandling af bl.a. ADHD). Fornyelse af recepter skal, med mindre helt særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personligt fremmøde og kan således ikke finde sted over internettet/e-mail eller pr. telefon.

I Billund Lægeklinik vil vi derfor kræve personligt fremmøde hver 3. måned til udskrivning af medicin. En gang årligt vil vi foretage konsultationen som en årskontrol, hvor vi mere indgående vurderer behovet for medicinen fremadrettet og evt. bivirkninger heraf. I mellemliggende periode er det nødvendigt med 3 konsultationer, hvor vi hver gang vil vurdere evt. udtrapning af medicinen. Ved 3 måneders kontrollen vil vi udskrive medicin nok til næste kontrol, der kan ikke udskrives yderligere medicin pr telefon eller mail. Overholdes doseringen ikke, kræves fremmøde ved læge.

Vær også opmærksom på, at behandling med de pågældende midler kan føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.

Eksempler på vanedannende lægemidler:

Angstdæmpende/sovemedicin: Oxapax, Alprazolam, Bromam, Diazepam, Zonoct, Zolpidem

Stærk smertestillende /morfika : Buprenorphin, Fortamol, Kodein, Metadon, Morfin, Oxycodon, Oynorm, Tramadol, Kodimagnyl

Centralstimulerende stoffer: Concerta, Medikinet, Motiron, Ritalin.

Du kan læse mere om vanedannende medicin her:

www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Rationel-Farmakoterapi/Afhaengighedsskabende-laegemidler

Og du kan finde sundhedsstyrelsens patientfolder her:

www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Afh%C3%A6ngighedsskabende-l%C3%A6gemidler/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx

 

Vi har fokus på udskrivning af smertestillende som f.eks. panodil, ipren, ibuprofen og lignende midler.

Som udgangspunkt skal der være en god begrundelse for at ovenstående medicin skal ordineres som fast medicin.

Vi tilstræber derfor at smertestillende medicin i denne kategori kun benyttes efter behov i kortere perioder. Dette kan betyde at vi er mere strikse med udskrivning af den type smertestillende medicin.

Særligt er vi opmærksomme på gruppen af medicin der hører under NSAID - f.eks. ipren, ibuprofen og bonyl. Den type medicin har hyppige bivirkninger, nogle potentielt alvorlige, og risikoen for dette er højere jo højere din alder er og/eller hvis du samtidig får anden medicin og/eller har kroniske sygdomme.

Vi udskriver derfor primært NSAID til kort behandling og til særlige lidelser hvor NSAID er at foretrække - f.eks. menstruationssmerter, led-og muskelsmerter som følge af skade/overbelastning, gigtsmerter samt smerter ved galde-og nyresten.

Hvis du får anden medicin eller/og din alder er over 65 år, kan det være at vi foreslår en anden type smertestillende behandling til dig.

Vi tilbyder rejsevaccination i klinikken og har ofte de mest almindelige vacciner på lager. Øvrige vacciner bestiller vi til dig på apoteket, så du selv kan medbringe dem til din konsultation.

Vi gør opmærksom på at konsultationer vedrørende rådgivning og vejledning ifbm rejser, samt konsultationen ved vaccinationerne er egen betaling, de dækkes altså IKKE af sygesikringen.

Ved ønske om rejsevaccination skal du gøre dig følgende klart inden du kontakter os:

 • Rejsemål og varighed. Ved flere rejsemål angives varigheden af alle de enkelte ophold
 • Rejsetype (Forretningsrejse til storby eller storbyferie/ arrangeret turistrejse med dagsudflugter/ individuel rejse fx rygsækrejse/ familiebesøg i oprindelsesland/ udstationering)
 • Særlige risici (Dårlige hygiejniske forhold/ tæt kontakt med lokalbefolkningen/ længerevarende kontakt med lokalbefolkningen/ seksuel kontakt med lokalbefolkningen/ tæt kontakt med lokale dyr/ trekkingtur med ophold i landområder/ trekkingtur med ophold i skovområder).

Du kan herefter bestille en tid hos sygeplejerske Henriette Lindbæk for planlægning af vaccinationsforløbet.

En konsultation vedrørende rejsevaccination eller vejledning ifbm hermed koster 350 kr for første konsultation og 175 kr for de efterfølgende konsultationer. Herudover betales for de enkelte vacciner, men oftest vil vi bestille dem til dig, så du kan afhente dem og betale på apoteket og medbringe dem til konsultationen.

Se prisen på rejsevaccinationer under sektionen priser

Børnevaccinationsprogrammet:


3 måneder
DiTeKiPolHib1 + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

5 måneder
DiTeKiPolHib2  + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

12 måneder
DiTeKiPolHib3 + P
(Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-hæmophilus influenza) + (Pneumokok-lungebetændelse)

15 måneder
MFR 1 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde) 

4 år
MFR 2 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde) 

5 år
DiTeKiPol (Difteri-stivkrampe-kighoste-polio)

12 år
HPV vaccination for piger og for drenge fyldt 12 år efter 1. juli 2019. Gives som 2 injektioner med 4-6 måneders mellemrum.

Børnevaccinationer er gratis, betales af sygesikringen

Fra 1. januar 2024 indfører vi faste fridage/kontordage og akut-funktions dage for alle speciallægerne.

Camilla Bianca har fast kontordag/patientfri dag om fredagen. Hun har de fleste uger akut-funktion torsdag

Anabel Ameal har fast kontordag/patientfri dag om mandagen. Hun har de fleste uger akut-funktion om onsdagen.

Jeanette N Fischer har fast kontordag/patientfri dag om torsdagen. Hun har de fleste uger akut-funktion om mandagen.

Zhanna Sandager har fast fridag om onsdagen og fast akut-funktion om tirsdagen.

På dage med akut-funktion kan det evt. være muligt at få adgang til en subakut tid eller en "tid-samme-dag" med noget ikke-akut. Tilgængeligheden for dette afhænger af travlheden de enkelte dage.

 

Klinikkens læger holder så vidt muligt ferie på skift, så klinikken er sjældent lukket i ferier og omkring helligdage.

Der kan forekomme hele eller halve lukkedage i forbindelse med kurser og møder.

Vi har fredags-vagtring med byens øvrige læger. Dvs. at vi dækker lægefunktionen for hele byens læger fra 12-16 på 3 fredage for hver 5 fredage. De øvrige 2 fredage lukker klinikken kl. 12.00.

På lukkedage og korte fredage henvises til:

 • Lægerne Kløvervej 10 C, Kløvervej 10 C, 7190 Billund, 75331318

Efter kl 16 og i weekender/helligdage henvises til lægevagten på tlf. 70110707.

 

 

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, som patient, indsamler og behandler Billund Lægeklinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Billund Lægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Billund Lægeklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar ), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af speciallægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Ved tolkebistand udveksles oplysninger med sikkerhedsgodkendt tolkebureau efter aftale med Region Midt.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge- huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al- mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær- ligt kap.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens forudgående samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. Novax A/S

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hent privatlivspolitikken som PDF her

På følgende links kan du finde relevant information om sygdomme, vaccinationer, medicin, kommunale sundhedstilbud, idrætsskader samt vejledning vedr. klagesager.

https://www.sundhed.dk/ 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/
https://www.ssi.dk/vaccinationer
http://billundkommune.dk/
http://min.medicin.dk/
https://sportnetdoc.dk/
https://stpk.dk/

Priser

Prisliste: 

YDELSE PRIS
Konsultation sygesikringsgruppe 2 200 kr
Kørekortsattest - (Foto ikke længere nødvendigt at medbringe til konsultationen) 500 kr
Medicinpas 250 kr
Handicapskilt-attest  250 kr
   
Udskrift af journal-materiale 1. gang gratis - medbring nyt USB i original indpakning
Derefter pålagt gebyr fra 250 kr. 
Attest ved afbestilling af rejse (fp910) 707 kr
Attest ved sygemelding eksamen 350 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Sygemelding betalt af arbejdsgiver 500 kr
Sygemelding betalt af arbejdsgiver, akut samme dag 750 kr
Friattest, pr påbegyndt 15 minutter 350 kr
Friattest Forsvaret 625 kr
1. konsultation ifbm rejsevaccination 350 kr
Efterfølgende kons./vaccinationsgebyr ifbm rejsevaccination 175 kr
Influenza-vaccination patienter under 65 år - selvbetalere 200 kr
Stivkrampe/difteri på anmodning (eksl. vacc. gebyr som er 175 kr.) 160 kr
   

 

Priser på forsikringsattester:

ATTEST  PRIS
FP220, Blodtryks- og lipidattest 1000 kr
FP300, Begyndelsesattest 1200 kr
FP360, Statusattest til forsikring, nakke-og hals 1200 kr
FP401, Lægeattest vedr. nedsat erhvervsevne 1200 kr
FP410, Funktionsattest 1200 kr
FP420, Funktionsattest - Bryst og lænderyg 1200 kr
FP430, Funktionsattest - Skulder, overarm og albue 1200 kr
FP440, Funktionsattest - Underarm og håndled 1200 kr
FP450, Funktionsattest - Fingre 1200 kr
FP460, Funktionsattest - Hofte og lår 1200 kr
FP470, Funktionsattest - Knæ 1200 kr
FP480, Funktionsattest - Fod og underben 1200 kr
FP490, Funktionsattest - Tæer, mellemfod og fodrod 1200 kr
FP610, Lægens svar 500 kr
HIV antistoftest 700 kr
   

Nogle gange skal man selv betale for at gå til lægen, idet der i visse tilfælde og for visse ydelser, ikke er tilskud fra Sygesikringen.

Du har mulighed for at betale på Mobile Pay i klinikken, alternativt kan du betale kontant eller få en regning med mhb. bankoverførsel. Vi opkræver rykkere ved manglende betaling.

Vigtigt ifbm. kørekortattest:
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du huske at medbringe beholder/væske så du kan tage kontaktlinserne af.

Lægevejen

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsning, Lægevejen.dk, hvor der er mulighed for:

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen eller sygeplejersken til personlig konsultation. 

Da vi har organiseret os, så sygeplejerskerne tager sig af mange problemstillinger og kontroller, kan det være vi flytter din bestilte tid til en anden end den du har booket hos.

Bemærk: det er IKKE muligt at bestille tid til udfyldelse af attester, da der skal afsættes forskellig tid afhængig af hvilken attest det drejer sig om. Ring i stedet.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage, oftest før.
Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.

Receptfornyelse
Du kan anmode lægen om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin

Du kan få brugernavn og adgangskode til www.laegevejen.dk hos sekretæren ved dit næste besøg i klinikken. 

Mød os

Jeanette Nørholm Fischer

Jeanette Nørholm Fischer

Læge

Kandidat fra Syddansk Universitet Odense 2003

Speciallæge i Almen Medicin 2013, praktiserende læge siden 2013.

Ejer af Billund Lægeklinik.


Født 1976. 

Læs mere →
Camilla Bianca

Camilla Bianca

Læge

Kandidat fra Københavns Universitet 2011

Speciallæge i Almen Medicin 2020, praktiserende læge siden 2021.

Ejer af Billund Lægeklinik

Født 1984. 

Læs mere →
Anabel Ameal

Anabel Ameal

Læge

Kandidat fra Madrid Universitet 1998

Speciallæge i Almen Medicin 2003, praktiserende læge siden 2019.

Ejer af Billund Lægeklinik

Født 1971. 

Læs mere →
Zhanna Lishchenko

Zhanna Lishchenko

Læge

Kandidat fra Odessa National Medical University 1993.

Speciallæge i Almen Medicin 2010, Praktiserende læge siden 2011. 

Ansat speciallæge i Billund Lægeklinik 

Født 1970. 

Læs mere →
Hiba Alahmedi

Hiba Alahmedi

Læge

Kandidat fra Al-Mustasyria Universitet, Bagdad, 2008

Har erfaring fra ansættelser i Irak, samt 7 års erfaring fra ansættelser i DK

Ansat i Fase 3 stilling til Almen Medicin fra 1. november 2023 til 31. januar 2025

Født 1985

 

Læs mere →
Mikkel Junge Pedersen

Mikkel Junge Pedersen

Læge

Kandidat fra Århus Universitet juni 2023

Har erfaring fra ansættelse ved neurologisk afd. SVS samt studiejob i almen praksis

Ansat i KBU-stilling fra 1. februar 2024 til 13. september 2024

Født i 1993

Læs mere →
Betina H Langfeldt

Betina H Langfeldt

Praksismanager

Uddannet fra Silkeborg Sygeplejerskole fra 1992

Konsultations-sygeplejerske i almen praksis siden 2000. Praksismanager i almen praksis siden 2018

Født 1966.

Læs mere →
Stine Landbo

Stine Landbo

Sygeplejerske

Uddannet fra Vejle Sygeplejeskole 2004

Konsultations-sygeplejerske i almen praksis siden 2013

Født 1976. 

Læs mere →
Henriette Toftgaard Lindbæk

Henriette Toftgaard Lindbæk

Sygeplejerske

Uddannet fra Vejle Sygeplejeskole 1995

Konsultations-sygeplejerske i almen praksis siden 2011

Født 1971. 

Læs mere →
Gitte Stenbæk Jensen

Gitte Stenbæk Jensen

Sygeplejerske

Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen, CVU Vest, Esbjerg i 2007

Konsultationssygeplejerske i Billund Lægeklinik siden januar 2022

Født 1982. 

Læs mere →
Anne Høeg Broch

Anne Høeg Broch

Praksisassistent

Uddannet SSA på Social-og Sundhedsskolen Vejle 2006

Praksisassistent i Billund Lægeklinik fra 1. august 2022

Født 1982. 

Læs mere →
Anita Refshøj

Anita Refshøj

Lægesekretær

Uddannet ved Kolding Sygehus 2003

Lægesekretær i almen praksis siden 2013

Født 1970. 

Læs mere →
Vibeke Højgaard Vejs

Vibeke Højgaard Vejs

Lægesekretær

Uddannet ved Kolding Sygehus 2002

Ansat i Billund Lægeklinik 1. november 2019

Født 1971. 

Læs mere →
Mediciner-hold

Mediciner-hold

Laboratorieassistenter

5 medicinstuderende på 3.-9. semester 

Sofie Pfundheller, Tobias Fricke og Guldar Sayed fra Århus Universitet

Sara Ringgaard og Magnus Seidelin fra Syddansk Universitet, Odense

Læs mere →

Nyheder

Find osAdresse

Billund Lægeklinik
Ole Kirks Vej 91
7190 Billund
Telefon 75332353

Det er muligt at kontakte klinikken via e-mailkonsultation.

Du kan tilmelde dig denne funktion ved at få brugernavn og adgangskode hos sekretæren.

Det er desværre ikke muligt at kontakte klinikken via almindelig e-mail.

Kort

Link til Google maps her