19 feb 2021

Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

”Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 - senest ved udgangen af juni.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se nederst i dette opslag eller på dette link: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Lige nu vaccineres gruppe 5, der er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Langt de fleste i denne gruppe vil ifølge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører ifølge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have et forløb på sygehus. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe.

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi har fundet vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser. VI HAR UDVALGT DE PATIENTER DER OPFYLDTE KRITERIERNE TIL VACCINATION I KATEGORI 5.

Du behøver derfor ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.

Vi har kontaktet de få patienter direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

 

Herunder ses vaccinations-rækkefølgen bestemt af Sundhedsstyrelsen.

  1. Personer som bor i plejebolig mv.
  2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
  3. Personer med alder ≥ 85 år.
  4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
  5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.*
  6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
  7. Personer på 80-84 år.
  8. Personer på 75-79 år.
  9. Personer på 65-74 år
  10. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder. (opdelt i grupper a, b, c, d1, d2, d3, d4)

*For kategori 5 er de udvalgte personer udelukkende personer med svær sygdom eller/og multi-sygdom sammen med flere risikofaktorer (dysregulation, høj alder, fedme osv)- det er tiltænkt personer der er så syge at de følges i et eller flere sygehusforløb, hvor sygehuset indstiller til vaccinationen.  Vi er opmærksomme på om der findes enkelte patienter uden sygehusforløb som vi skal henvise til vaccination.

NYHEDEN ER OPDATERET DEN 18. MARTS 2021