19 dec. 2023

Tilgængeligheden hos den enkelte læge fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 indfører vi faste fridage/kontordage og akut-funktions dage for alle speciallægerne.

Camilla Bianca har fast kontordag/patientfri dag om fredagen. Hun har akut-funktion mandag i lige uger og torsdag i ulige uger.

Anabel Ameal har fast kontordag/patientfri om mandagen. Hun har akut-funktion onsdag i ulige uger og torsdag i lige uger.

Jeanette N Fischer har fast kontordag/patientfri dag om torsdagen. Hun har akut-funktion mandag i ulige uger og onsdag i lige uger.

Zhanna Sandager har fast fridag om onsdagen og fast akut-funktion om tirsdagen.

På dage med akut-funktion kan det evt. være muligt at få adgang til en subakut tid eller en "tid-samme-dag" med noget ikke-akut. Tilgængeligheden for dette afhænger af travlheden de enkelte dage.