03 apr 2020

Gratis vaccination mod lungebetændelse forårsaget af pneumokok-bakterien.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at indføre gratis vaccination mod pneumokok-bakterien, som bl.a. kan forårsage lungebetændelse, men også andre alvorlige infektioner.

Vaccinen tilbydes gratis fra 22. april til udvalgte patient-grupper, for at beskytte de sårbare patienter og for at reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt af andre alvorlige infektionssygdomme under epidemien med COVID-19. Senere, måske til efteråret, bliver vaccinen tilbudt gratis mere bredt, formodentlig på samme betingelser som influenza-vaccinen.

Det aktuelle tilbud om gratis vaccination, er fortsat ikke helt planlagt færdigt i detaljerne f.eks. ifht. hvordan vi i almen praksis skal håndtere vaccinationerne.

Vi forventer at detaljerne kommer helt på plads i løbet af de næste uger, og derfor forventer vi også at kunne tilbyde vaccination på FORUD-BOOKEDE tider torsdag den 30. april fra klokken 15. Vi vil sørge for at alle der ønsker det, og opfylder kriterierne, kan få en tid til vaccination. Vi vil løbende opdatere denne nyhed, så du kan følge med.

Fra 22. april er grupperne der er dækket af gratis vaccination følgende:

Ældre bosiddende på plejehjem eller i plejebolig

Personer > 65 år med følgende kroniske lidelser:

 • Kroniske lungesygdomme
 • Hjerte-kar sygdomme (undt. isoleret forhøjet blodtryk)
 • Kronisk leversygdom
 • Kronisk nyresygdom
 • Diabetes type 1 og 2

Personer med følgende tilstande:

 • Uden milt / manglende miltfunktion
 • Organtransplantation
 • Cohclear-implantation
 • Likvorlækage
 • Tidligere bekræftet invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsupprimerede eller i immunsupprimerende behandling

Personer < 18 år med følgende kroniske lidelser:

 • Cyanotiske hjertesygdomme/Hjerteinsufficiens
 • Har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom/har betydende følger efter hjerteoperation.
 • Kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens.
 • Nefrotisk syndrom.
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

HUSK - DU SKAL BESTILLE TID TIL VACCINATION, DU KAN IKKE BARE MØDE OP I KLINIKKEN TIL VACCINATION!