28 jan 2020

HPV vaccination til drenge.

Fra 1. februar 2020 udvides tilbuddet om gratis HPV vaccination til også at gælde drenge født i 2006 samt drenge født i 1. halvår 2007. Dette tilbud gælder til og med 31. december 2021.

Tilbuddet om gratis HPV vaccination dækker i forvejen drenge fyldt 12 år efter 1. juli 2019 samt piger på 12-17 år.

Vaccinationen gives som 2 injektioner med ½ års mellemrum. Du kan bestilles tid til vaccination her i klinikken.

I Billund Lægeklinik anbefaler vi vaccination mod HPV.

Hvis du eller dit barn ikke opfylder kriterierne for gratis vaccination, kan vi tilbyde vaccination mod betaling. Vaccinerne hentes på apoteket og der betales for 1. konsultation og efterfølgende konsultationer som ved rejsevaccinationer (se afsnit vedr. priser).