23 sep 2020

Lægedækning i klinikken.

I hele Danmark er det et problem at der er mangel på praktiserende læger, også kaldet speciallæger i Almen Medicin.

Det betyder at mange tusind borgere i landet aktuelt står uden en læge, og omkring 60 % af landets praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter, da deres kapacitet er fyldt op.

Det tager tid at uddanne nye speciallæger til almen praksis, så der er ikke en løsning forude, før om måske 5-10 år.

Billund Lægeklinik dækker over 3 lægekapaciteter og en delekapacitet, dvs. at praksis har en størrelse sv.t. 3-4 læger. Aktuelt er Jeanette N Fischer eneste ejer, og dermed eneste faste læge. Det har fra starten været planen at rekruttere yderligere 2, gerne 3, faste læger til klinikken ud over Jeanette, men det er en plan med odd's imod sig, pga den generelle lægemangel i landet. 

Ind til videre har det været muligt at besætte de ledige kapaciteter med ansatte læger i håbet om, at disse læger ønskede at forblive i praksis. Desværre har det ind til videre vist sig svært, og flere læger er ophørt i klinikken efter deres "prøve-ansættelse". Det er vigtigt at pointere at de IKKE er ophørt pga. utilfredsstillende forhold i klinikken, men de er ophørt af private årsager - en ønskede en praksis i sit eget nærområde og fik mulighed for dette, to kunne ikke få arbejde og privatliv til at gå op samtidig med at de havde pendlerafstand til praksis.

Vi kan heldigvis glæde os over, at speciallæge Camilla Bianca er indtrådt som ansat læge på lige fod med Marlene Roscher den 1. januar 2021. Herudover vender Ana Isabel Ameal Guirado tilbage til klinikken medio april, efter hun har valgt at ophøre i Central Lægepraksis i Grindsted. Vi håber I vil tage godt imod dem begge, og at Billund Lægeklinik viser sig at være det rigtige for både Camilla og Anabel. Fra 19. april 2021 vil vi derfor være 4 læger i klinikken; Jeanette, Marlene, Camilla og Anabel. 

Ud over ansættelse af nye læger i klinikken, har vi også sat gang i en proces hvor flere opgaver flyttes over til sygeplejerskerne, og derfor er bioanalytiker Lene Juul Hansen ansat fast 4 dage om ugen pr 1. december.

Alt i alt kan hele situationen betyde at du ind i mellem kan opleve ventetid på en tid hos lægen, eller at du må acceptere en tid hos en sygeplejerske i stedet for en læge. Til 2-3 læger har købt sig ind som medejere i klinikken, kan du også fortsat opleve skiftende læger i fremtiden. Vi beder om forståelse for denne situation og om jeres tålmodighed til rekrutteringsprocessen lykkes. 

NYHEDEN ER OPDATERET DEN 18. MARTS 2021