25 sep 2021

Influenzavaccination 2021/2022

Fra 1. oktober 2021 til 14. januar 2022 tilbydes gratis influenza-vaccination til følgende patient-grupper:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 14. januar 2022.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, f.eks. KOL, diabetes, hjerte-karsygdom, medfødt/erhvervet immun-defekt*, kronisk lever/nyre-svigt eller andre kroniske/alvorlige sygdomme hvor lægen vurderer at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.

5) Gravide i 2. og 3. trimester*.

6) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, efter en lægelig vurdering*.

7) Personale i sundheds-og plejesektoren.

8) Børn fra 2 til 6 år. Børnene skal have en næsevaccine, denne doseres 2 gange med 4-6 uger i mellem. Vigtigt dit barn SKAL være fyldt 2 år ved første vaccination. Hvis barnet fylder 7 år efter 1. vaccination, kan 2. vaccination fortsat gives gratis.

*For disse personer er tilbuddet gældende tom 28.2.2022

Der vaccineres i år med 3 forskellige vaccinetyper. En højdosis injektions-vaccine forbeholdt ældre fra 82 år samt plejehjemsbeboere, en næsevaccine til børn mellem 2 og 6 år og en almindelig injektions-vaccine til resten.

VACCINATION AF VOKSNE kommer til at foregå i løbet af de første 2 uger af oktober hvor vi har afsat tidsrum til influenza-vaccination - du skal ringe og booke en tid. Vi beder om nem påklædning så vi let kan tilgå armen, og tålmodighed da vi har mange igennem de samme dage. Du skal være indstillet på at vente udenfor/i din bil i observationsperioden efter vaccinationen. Vaccination er naturligvis muligt frem til 15. januar 2022 med tidsbestilling.

VACCINATION AF BØRN - RETTELSE TIL TIDLIGERE UDMELDING: Da vaccinerne tidligst kan leveres fra Statens Seruminstitut torsdag i uge 41, vil vi vaccinere børnene den 22. oktober i uge 42 og den 27. oktober i uge 43 til 1. vaccine, samt den 24. november i uge 47 til 2. vaccine. Vaccination er også muligt på andre tidspunkter frem til 15. januar 2022 med tidsbestilling.

Børnene kan også blive vaccineret ifbm rutine børneundersøgelse, hvis de skal have lavet sådan en i tidsrummet 1.10.21 til 14.01.22.

 

Hvis du opfylder kriterierne for den gratis pneumokokvaccine, kan denne gives ved samme lejlighed, men det er vigtigt at du giver besked om at du også ønsker denne vaccine når du bestiller tid, da den skal bestilles hjem. Pneumokokvaccinen tilbydes udelukkende til ældre over 65 år, beboere på plejehjem og botilbud samt personer med helt særlige og sjældne kroniske lidelser. Den gives hvert 5. år. Har du derfor fået vaccinen sidste år, skal du IKKE have den igen i år.

VIGTIGT!

Hvis du ikke opfylder ovenstående kriterier for gratis vaccine, kan du evt. selv betale for en vaccination. Det kan tidligst gøres fra den 23. oktober 2022, og vi vil først sikre os at vi har vacciner nok til målgruppen ovenfor, inden vi begynder at afsætte tid til selvbetalere.