13 apr 2020

Gradvis normalisering af forholdene i almen praksis under COVID-19 epidemi.

Sundhedsstyrelsen har, i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation udarbejdet en retningslinje for, hvordan Almen Praksis gradvist kan vende tilbage til normale eller næsten normale forhold under COVID-19 epidemien.

I Billund Lægeklinik vil vi følge retningslinjen under fortsat hensyntagen til, at minimere smitterisikoen for os og vores patienter ved arbejdsgangene i klinikken.

Vi vil derfor fortsat have fokus på hygiejne, og giver derfor ikke hånd, og beder alle holde god og passende afstand til os og hinanden. Vi vil desuden minimere smitterisikoen ved at anvende mundbind og handsker ved alle kontakter hvor vi skal tættere end 1-2 m på dig, f.eks. ifbm undersøgelse eller blodprøvetagning. Nogle patientgrupper vil også blive bedt om at påføre sig et mundbind.

Herudover vil vi også fortsat sikre et hurtigt flow i klinikken med ingen eller kort ventetid ved ikke at booke vores program helt op. Desuden vil vi henstille til at din tid i lægehuset bliver så kort som muligt, og derfor vil vi være meget strikse med at overholde tiden, og udelukkende håndtere de mest nødvendige problemstillinger.

Vi vil også bede dig om at komme alene, eller hvis det handler om dit barn, da med max en ledsager. Hvis du kommer før tid, vil vi bede dig blive i din bil eller udenfor til det er tid for din konsultation, dette for at holde antallet af personer i venteværelset på et minimum.

Da vi som følge af ovenstående tiltag, fortsat arbejder med nedsat kapacitet, vil vi fortsat sortere i henvendelserne, så nogle problemstillinger evt. udsættes til efter epidemien. F.eks. kan vi være nødt til at udsætte rygestop-og vægtstop konsultationer, rejsevaccinationer, opstart på HPV-vaccinationer, helbredsundersøgelser af raske, allergiudredning, kørekorts-attester, fjernelse af godartede hudtumorer og andre ting.

Årskontroller af f.eks. diabetes, blodtryksforhøjelse, hjertesygdom osv. gennemføres, men med fokus på de mest nødvendige undersøgelser i klinikken med opfølgning på video eller telefon efter.

Vi vil fortsat tage mange problemstillinger via telefon, video eller billede-dokumentation for at minimere behovet for fremmøde i klinikken, og dermed minimere smitterisikoen.

Du må fortsat kun møde op i klinikken hvis du har en aftale, så alle henvendelser, også tids-og medicinbestilling, skal foregå via telefon eller mail. Du kan heller ikke booke tid online.

Hvis du har symptomer på COVID-19, dvs. hoste, feber, ondt i halsen, ondt i hovedet, ondt i muskler og led, må du fortsat IKKE møde op i klinikken, det gælder også, hvis du har en aftale om en anden problemstilling.